Onze aanpak

Hoe gaan we te werk bij nieuwbouw en hernieuwbouw?

Contacter ons per email of telefonisch voor een beschrijving van je nieuwebouwproject.

Gaat het over een hernieuwbouw van een aangebouwd pand? Dan leggen we een afspraak ter plaatse vast om het project samen met je te overlopen. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de bestaande constructies en kunnen stabiliteitsproblemen tijdens en na de afbraak vermeden worden.

Wens je op voorhand een idee te hebben van de prijs voor de stabiliteitsstudie? Dan geven we je graag een richtprijs mee.

De offerte omvat de prijs van de studie en het tekenwerk. Een gezamenlijke bespreking van het voorontwerp voorafgaande de werken, nemen we mee in deze prijs.

Werfbezoeken en besprekingen ter plaatse tijdens de uitvoering van de werken zijn afhankelijk van de aard van de nieuwbouw. Deze rekenen we dan ook afzonderlijk aan, maar we maken wel een raming op voorhand.

In sommige gevallen is het niet gemakkelijk om een vaste prijs op voorhand mee te delen. Niettemin bezorgen we je toch een prijsvork met een minimum- en maximumbedrag voor het uitwerken van de studie voor jouw project.

De opgemaakte prijsofferte bespreken we samen ter plaatse, of we maken een gedetailleerde offerte op na het bezoek.

Bij goedkeuring van de offerte vragen we een voorschot van 50% van de voorgestelde prijs. Voor een offerteprijs tot een bedrag van 363, — € (btw incl.) vragen we je het volledige bedrag over te schrijven.

Na ontvangst van de betaling zetten we het besproken voorstel om in een voorontwerp. Dit voorontwerp wordt afgetoetst door alle betrokken partijen met aandacht voor alle voorgestelde opties. Na goedkeuring zetten we dit voorontwerp om in een definitief plan.

Het definitieve plan geeft de beste opties en mogelijkheden voor kleine afwijkingen weer. Na jouw goedkeuring voor dit plan, volgt de 2de factuur.

Onze definitieve plannen zijn zodanig opgemaakt, dat jouw aannemer er onmiddellijk mee aan de slag kan. Indien nodig overlopen we met de aannemer en architect het project op een startvergadering en plannen we een werfbezoek tijdens de uitvoering in.

Ben je van plan om zelf te bouwen? Dan kan dit een besparing op de uitvoeringskosten van je project betekenen, maar vereisen dat wij je extra ondersteuning aan een meerprijs moeten bieden. Aangezien de ervaring en het inzicht van een ruwbouwaannemer bij zelfbouw wegvalt, staan wij in voor het geven van duidelijke richtlijnen op basis van onze stabiliteitsstudie om jouw project tot een goed einde te brengen. Uit ervaring weten we dat wanneer je zelf bouwt wij dikwijls extra werfbezoeken moeten inlassen, alsook ter plaatse met jou het definitieve plan met alle aandachtspunten overlopen en een antwoord bieden op al je vragen.

Aan de hand van een opgave van tijdsbesteding tonen we deze meerprijs op de begeleiding aan. Deze meerprijs wordt steeds op voorhand besproken.

Het kan gebeuren dat bouwplannen worden aangepast tijdens de uitvoering. Er kunnen zich immers op de werf onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de stabiliteitsplannen aangepast moeten worden. Hieruit volgt een meerprijs, die steeds op voorhand wordt besproken.

Na uitvoering van de werken volgt de eindafrekening van de stabiliteitsstudie en opmaak van de plannen.

Heb je nood aan een extra raadpleging of een werfbezoek na de uitvoering van de werken? Dan kan dit aangevraagd worden en in regie volgens uurtarief aangerekend worden.

Hoe gaan we te werk bij verbouwingen?

Contacteer ons per mail of telefonisch voor een beschrijving van je verbouwproject. Vervolgens maken we een afspraak om ter plaatse langs te komen om het project samen met je te overlopen.

 

Naast het overlopen van alle plannen, gaan we ook de bestaande toestand na. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de bestaande constructie en kunnen we alle aandachtspunten en mogelijkheden voor de nieuwe structuren uitvoerig bespreken.

Wens je op voorhand een idee te hebben van de prijs voor de stabiliteitsstudie? Dan geven we je graag een richtprijs mee.

De offerte omvat de prijs van de studie en het tekenwerk. Een gezamenlijke bespreking van het voorontwerp voorafgaande de werken, nemen we mee in deze prijs.

 

Werfbezoeken en besprekingen ter plaatse tijdens de uitvoering van de werken zijn afhankelijk van de aard van de verbouwing. Deze rekenen we dan ook afzonderlijk aan, maar we maken wel een raming op voorhand.

 

In sommige gevallen is het niet gemakkelijk om een vaste prijs op voorhand mee te delen. Niettemin bezorgen we je toch een prijsvork met een minimum- en maximumbedrag voor het uitwerken van de studie voor jouw project.

De opgemaakte prijsofferte bespreken we samen ter plaatse, of we maken een gedetailleerde offerte op na het bezoek.

Bij goedkeuring van de offerte vragen we een voorschot van 50% van de voorgestelde prijs. Voor een offerteprijs tot een bedrag van 363, — € (btw incl.) vragen we je het volledige bedrag over te schrijven.

Na ontvangst van de betaling zetten we het besproken voorstel om in een voorontwerp. Dit voorontwerp wordt afgetoetst door alle betrokken partijen met aandacht voor alle voorgestelde opties. Na goedkeuring zetten we dit voorontwerp om in een definitief plan.

Het definitief verbouwplan geeft de beste opties en mogelijkheden voor kleine afwijkingen weer. Na jouw goedkeuring voor het definitief plan, volgt de 2de factuur.

Onze definitieve plannen zijn zodanig opgemaakt, dat jouw aannemer er onmiddellijk mee aan de slag kan. Indien nodig overlopen we met de aannemer het project op een startvergadering en plannen we een werfbezoek tijdens de uitvoering in.

Ben je van plan om zelf te verbouwen? Dan kan dit een besparing op de uitvoeringskosten van je project betekenen, maar vereisen dat wij je extra ondersteuning aan een meerprijs moeten bieden. Aangezien de ervaring en het inzicht van een ruwbouwaannemer bij zelfverbouwing wegvalt, staan wij in voor het geven van duidelijke richtlijnen op basis van onze stabiliteitsstudie om jouw project tot een goed einde te brengen. Uit ervaring weten we dat wij bij zelfverbouwing dikwijls extra werfbezoeken moeten inlassen, alsook ter plaatse met jou het definitieve plan met alle aandachtspunten overlopen en een antwoord bieden op al je vragen.

Aan de hand van een opgave van tijdsbesteding tonen we deze meerprijs op de begeleiding aan. Deze meerprijs wordt steeds op voorhand besproken.

Het kan gebeuren dat verbouwplannen worden aangepast tijdens de uitvoering. Er kunnen zich immers op de werf onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de stabiliteitsplannen aangepast moeten worden. Hieruit volgt een meerprijs, die steeds op voorhand wordt besproken.

Na uitvoering van de werken volgt de eindafrekening van de stabiliteitsstudie en opmaak van de plannen.

Heb je nood aan extra begeleiding, raadpleging of een werfbezoek na de uitvoering van de werken? Dan kan dit aangevraagd worden en in regie volgens uurtarief aangerekend worden.