Stabiliteitsberekening en inspectie voor nieuwbouw en bestaande gebouwen

Als expert adviseren wij u gericht doorheen het hele bouwproject van de ontwerpfase tot de uitvoering. U kan rekenen op een studie met respect voor de visie van de ontwerpende architect en het investeringsbudget van de bouwheer. Als stabiliteitsingenieur doen wij meer dan alleen berekenen van de gegeven situatie; door samenwerking en goed overleg met de architect worden structuur en stabiliteit een integraal onderdeel van het ontwerp.

Door het opmerken van eventuele uitvoeringsproblemen tijdens de ontwerpfase, kan de daaropvolgende realisatie van de constructie vlot en zonder zorgen uitgevoerd worden, met een betere bouwkwaliteit en lagere bouwkost als resultaat.

Via goed overleg met alle partijen in het bouwproject en nauwkeurige stabiliteitsplannen zorgen wij voor een vlotte en correcte uitvoering door een aannemer.
Ook voor stabiliteitsstudies van bestaande gebouwen kan u bij ons aankloppen. Wij staan in voor een uitvoerige inspectie in het geval van schade, aankoop of geplande verbouwingen en/of verbouwing van een bestaand pand.

Stabiliteitsbureau Bouw-Advies op Maat biedt u advies inzake:

 • de keuze en het ontwerp van de fundering;
 • het ontwerp van de balken en kolommen, en het berekenen van de wapening;
 • het uitwerken van de wapening van de vloerplaat;
 • de dimensionering van betonnen of stalen liggers om bestaande verdiepingsvloeren en wanden op te vangen bij het wegbreken van onderliggende constructies;
 • het narekenen van bestaande constructies voor renovaties en/of uitbreidingen.

Onze werkwijze

Stabiliteitsstudie bij nieuwbouw van woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen:

 • Na uw interessevraag of prijsaanvraag wordt intern het plan overlopen, zodat een eerste visie over de dragende structuur, eventuele alternatieven, en mogelijkheden om het gebouw te funderen wordt bekomen.
 • Dragende elementen worden ingepast in de ontworpen architectuur, met het oog op de technische haalbaarheid en een economisch ontwerp.
 • Een voorstel van samenwerking wordt opgemaakt. Deze bevat een gedeelte met korte beschrijving van de inhoud van de studie en de aandachtspunten bij het project, en een gedeelte over hoe de kostprijs tot stand komt.
 • Bij aanvang van de samenwerking wordt een voorontwerp opgemaakt dat voorzien wordt van de nodige uitleg.
 • Na eventuele aanpassingen op vraag van de architect en/of de bouwheer wordt een definitief ontwerp opgemaakt.
 • De nodige plannen, details en buigstaten worden opgemaakt.
 • Ook de meetstaten en bestekomschrijvingen kunnen op vraag worden opgemaakt.
 • De werfopvolging gebeurt op belangrijke fases van de uitvoering, bijvoorbeeld bij het betonstorten van de funderingen.

 

De kostprijs van de studie bestaat uit:

 • Een vast forfait bedrag dat wordt bepaald na berekening van de hoeveelheid werk.
 • Een variabel deel volgens uurtarief voor de werkelijk uitgevoerde werfcontroles en het opmaken van meetstaten en bestekken.
 • Eventuele aanpassingen aan het ontwerp na opmaak van de plannen worden afzonderlijk verrekend.

 

Stabiliteitsstudie bij verbouwing van woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen:

  U werkt samen met een architect en beschikt over een plan?
 • Uw plannen voor de verbouwing worden doorgenomen, zodat een duidelijk zicht op de te bekomen aanpassingen en de bestaande toestand wordt bekomen.
 • Een bezoek aan het pand vindt samen met u plaats om de bestaande toestand na te gaan en de beoogde werken te bespreken. Tijdens deze rondgang kunnen een aantal aandachtspunten worden aangekaart met betrekking tot bijvoorbeeld de draagkracht van de bestaande structuren, of aanwezige scheuren en verzakkingen in muren of vloeren. Waar nodig worden testen en metingen uitgevoerd op de bestaande structuren.
 • Een voorstel tot samenwerking wordt opgemaakt. Deze bevat een gedeelte met een kortste beschrijving van de inhoud van de studie en aandachtspunten bij het project, en een gedeelte over hoe de kostprijs tot stand komt.
 • Bij aanvang van de samenwerking wordt een voorontwerp opgemaakt dat wordt voorzien van de nodige uitleg.
 • Na eventuele aanpassingen op vraag van de architect en/of de bouwheer wordt een definitief ontwerp opgemaakt.
 • De nodige plannen, details en staalborderellen worden opgemaakt.

Ook de meetstaten en bestekomschrijvingen kunnen op vraag worden opgemaakt.

 • De werfopvolging gebeurt op belangrijke fases van de uitvoering, bijvoorbeeld bij het betonstorten van de funderingen.

 

De kostprijs van de studie bestaat uit:

 • De kostprijs kan in enkele gevallen opgemaakt worden op basis van de bezorgde plannen van de verbouwing en eventuele informatie over de bestaande toestand. In andere gevallen is het noodzakelijk ook een plaatsbezoek met inspectie uit te voeren.
 • De kostprijs van de studie bestaat uit een vaste forfaitprijs voor het plaatsbezoek en de inspectie, het voorontwerp, het definitief ontwerp en de definitieve opmaak van de plannen, details en staalborderellen.
 • Soms valt het voor dat de duur van de studie moeilijk in te schatten is. In die gevallen wordt het definitief ontwerp verrekend op basis van uurtarief. Dit wordt vooraf met u besproken waarna een raming van de variabele uren wordt gemaakt.
 • De prijs omvat eveneens een variabel deel volgens uurtarief voor de wettelijk uitgevoerde werfcontroles en het opmaken van meetstaten en bestekken.
 • U krijgt twee mogelijke totaalkosten opgesomd: de minimumprijs en de maximumprijs voor de studie, met een beschrijving van wat precies in deze prijs is vervat.
 • Eventuele aanpassingen aan het ontwerp na opmaak van de plannen worden afzonderlijk verrekend.

 

Inspectie van woningen, appartementen, horeca- en bedrijfspanden

  U plant een verbouwing maar kent de mogelijkheden van het bestaande pand nog niet? Of u beschikt enkel over een voorontwerp in afwachting van een plan van uw architect? Of u wenst een inspectie van uw pand bij schade zoals verzakking of scheuren, of plant een pand te verkopen of aan te kopen?
 • Tijdens de inspectie wordt de volledige woning of het bedrijfspand doorlopen. De bestaande toestand wordt grondig onderzocht en er wordt nota gemaakt van verzakkingen, scheuren, houtrot, betonrot en andere schade.
 • Ook de bouwkundige toestand wordt nagegaan en eventuele lekken of opstijgend vocht worden beschreven.
 • u krijgt vervolgens een opsomming van de oorzaken en gevolgen en een beschrijving van de noodzakelijke werken om waar nodig de schade te herstellen of te stabiliseren.
 • Indien u dat wenst kunnen de mogelijkheden om het pand te verbouwen en/of uit te breiden verder onderzocht worden.

 

Uw prijsofferte wordt opgemaakt op basis van:

 • Een inschatting van het werk voor de studie op basis van de aangeleverde plannen.
 • Een bezoek ter plaatse om een correcte prijs te kunnen bepalen.
 • Een vaste forfaitprijs of een in enkele gevallen een afrekening op uurtarief.