Als architect is het een hele uitdaging om uw ontwerp in te passen in de bestaande wetgeving betreffende ruimtelijke ordening en EPB-regelgeving. U concentreert zich ongetwijfeld graag op uw kerntaak: het ontwerp op maat van uw klant.

Advies op Maat kan uw partner zijn in zowel het bouwkundig aspect als het stabiliteitsaspect van uw ontwerp. Zo kunnen wij u bijstaan in het berekenen van de betonstructuren en wapening, en funderingsadvies voor nieuwbouw of verbouwingen van woningen en bedrijfspanden. Ook voor het inpassen van de structurele elementen in uw architecturale ontwerp kunnen wij u helpen. In samenspraak doen wij een funderingsvoorstel en positioneren en dimensioneren wij de balken en kolommen, en ontwerpen we de vloerplaten en stalen structuren.

Interesse in een vlotte samenwerking met respect voor uw visie als architect? Contacteer ons nog vandaag voor een afspraak en bespreking van uw project.

Advies op maat staat aannemers bij in zowel nieuwbouw als verbouwing.
Wordt u als aannemer gevraagd om bij verbouwing in te staan voor het bepalen van de sectie van balken en kolommen, en het voorleggen van het wapeningsvoorstel? Advies Op Maat bezorgt u de berekeningen van de betonstructuren, en het ontwerp van de wapening en stalen elementen.

Ook in het geval van nazicht van funderingen bij het openen van wanden, inplanten van nieuwe wanden, en het plaatsen van betonplaten ter vervanging van houten vloerdelen, kan Advies op Maat uw partner zijn. Wij assisteren u in het bepalen van de dimensies en de wapening van de betonnen delen, het ontwerp van stalen liggers, alsook het funderingsvoorstel.

U beschikt als aannemer enkel over een voorontwerp in afwachting van een plan? Advies op Maat zorgt naast de studie eveneens voor nauwkeurige en duidelijke stabiliteitsplannen.

Hebt u nood aan het advies en de expertise van een stabiliteitsingenieur bij een verbouwing of uitbreiding van een bestaand pand? Neem nog vandaag contact met ons op voor een afspraak bij u ter plaatse.

Stabiliteitsstudies en inspectie voor particulieren

Uw droomt van een uitbreiding of verbouwing van uw woning, winkel of bedrijf, maar kent de mogelijkheden van het pand niet?

Advies op Maat helpt u om de bestaande constructie in kaart te brengen en, aan de hand van de nieuwe indeling, aan te duiden waar en welke aanpassingen er kunnen gebeuren. Deze aanpassingen kunnen divers zijn, zoals het voorzien van liggers boven te maken openingen, het leggen van nieuwe vloerdelen, het versterken van funderingen, of het plaatsen van balken onder nieuwe wanden.

Wenst u een vrijblijvende prijsopgave voor het berekenen van de stabiliteit van uw project?

Stabiliteitsbureau Advies op Maat biedt u op basis van architecturale plannen en/of een bezoek bij u ter plaatse een correcte en vrijblijvende prijsofferte.

Wilt u voordat u een woning of bedrijfspand aankoopt de stabiliteit en bouwkundige toestand laten nakijken? Of hebt uw schade aan uw eigendom zoals scheuren in wanden of vloerverzakkingen?

Advies op Maat staat in voor een grondige inspectie van het pand. In het geval van schade ontvangt u een opsomming van de oorzaken en gevolgen en een beschrijving van de noodzakelijke werken om waar nodig de schade te herstellen of te stabiliseren.

Neem nog vandaag contact met ons op voor een vrijblijvende prijsofferte of een afspraak bij u ter plaatse.