Inspectie en stabiliteitsberekening voor nieuwbouw of verbouwing

Van ontwerpfase tot uitvoering kan je rekenen op een studie met respect voor de visie van de ontwerpende architect, de haalbaarheid voor de aannemer en het investeringsbudget van de bouwheer.

Stabiliteitsingenieur Wim Houthoofdt en zijn team van Bouw-Advies Op Maat zijn de experten die jou en alle betrokkenen doorheen het hele bouwproject adviseren.
Door grondig overleg met de architect worden structuur en stabiliteit een integraal onderdeel van het ontwerp.
Een goed ontwerp en nauwkeurige stabiliteitsplannen zorgen voor een vlotte en correcte uitvoering door de aannemer.
Als bouwheer mag je dus rekenen op een zorgeloze realisatie met een betere bouwkwaliteit en een lagere bouwkost.

Wij zijn ook jouw ideale partner voor het uitvoeren van stabiliteitsstudies op en de uitvoerige inspectie van bestaande gebouwen. In geval van schade, verkoop, aankoop en/of geplande verbouwingen kunnen wij jou eerlijk en gefundeerd adviseren.

Wat doen we?

Stabiliteitsbureau Bouw-Advies Op Maat geeft advies inzake

 • De keuze en het ontwerp van de fundering;
 • Het ontwerp van de balken en kolommen en het berekenen van de wapening;
 • Het uitwerken van de wapening van de vloerplaat;
 • De dimensionering van de nodige liggers om bestaande verdiepingsvloeren en wanden op te vangen bij het wegbreken van onderliggende constructies;
 • Het narekenen van bestaande constructies voor renovaties en/of uitbreidingen.

Onze werkwijze

Zowel als architect, aannemer of als particuliere bouwheer kan je bij Bouw-Advies Op Maat aankloppen. Wij gaan steeds voor een vlotte communicatie en goede verstandhouding van alle partijen. Daarom brengen wij bij de start van een project altijd ieders wensen in kaart.

 • Daarna wordt intern het plan overlopen, zodat we een eerste visie kunnen vormen over de dragende structuur, eventuele alternatieven, en funderingsmogelijkheden.
 • Dragende elementen worden ingepast in de ontworpen architectuur, met het oog op de technische haalbaarheid en een economisch ontwerp.
 • We bezorgen een voorstel tot samenwerking. Daarin vind je een korte beschijving van de inhoud van de studie, de aandachtspunten bij het project en een gedeelte over hoe de kostprijs tot stand komt.
 • Bij aanvang van de samenwerking maken we een voorontwerp op dat voorzien is van de nodige uitleg.
 • Na eventuele aanpassingen op vraag van de architect en/of de bouwheer wordt een definitief ontwerp opgemaakt.
 • Aan de hand van het definitieve plan, worden details, buigstaten en eventueel meetstaten en bestekomschrijvingen opgemaakt. 
 • Tijdens belangrijke fases van de uitvoering, kan je op ons rekenen voor een correcte werfopvolging. 

De kostprijs van de stabiliteitsstudie bestaat uit 

 • Een vast forfait bedrag dat wordt bepaald na berekening van de hoeveelheid werk.
 • De werkelijk uitgevoerde werfcontroles en het opmaken van meetstaten en bestekken worden in regie aangerekend.
 • Ook eventuele aanpassingen aan het ontwerp na opmaak van de plannen worden afzonderlijk verrekend.

Werk je samen met een architect en beschik je over een plan?

 • Dan nemen wij eerst samen die plannen door, zodat we de huidige constructie en de gewenste eindsituatie in kaart kunnen brengen.
 • Om een goede prijsopgave en een realistische inschatting te kunnen maken, maken wij bij voorkeur een afspraak om het te verbouwen pand te bezoeken. Door de bestaande constructie te beoordelen, eventuele gebreken vast te stellen en zo nodig testen en metingen uit te voeren, krijgen wij een volledig zicht op de nodige werken.
 • We bezorgen een voorstel tot samenwerking. Daarin vind je een korte beschijving van de inhoud van de studie, de aandachtspunten bij het project en een gedeelte over hoe de kostprijs tot stand komt.
 • Bij aanvang van de samenwerking maken we een voorontwerp op dat voorzien is van de nodige uitleg.
 • Na eventuele aanpassingen op vraag van de architect en/of de bouwheer wordt een definitief ontwerp opgemaakt.
 • De nodige plannen, details, staalborderellen en eventuele meetstaaten en bestekomschrijvingen worden opgemaakt.

De kostprijs van de studie bestaat uit

 • Een vast forfait bedrag voor het plaatsbezoek met inspectie.
 • Een vooraf bepaalde kost voor de hoeveelheid werk voor het voorontwerp en voor de opmaak van de definitieve plannen, details en staalborderellen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de duur van de inspectie en de studie moeilijker worden ingeschat. In dat geval wordt een raming van de kosten gemaakt en rekenen wij de werkelijke tijd in regie aan.
 • Ook de tijd voor de wettelijk uitgevoerde werfcontroles en het opmaken van meetstaten en bestekken worden afzonderlijk doorgerekend.
 • Eventuele aanpassingen aan het ontwerp na opmaak van de plannen worden eveneens apart verrekend.

Voor je een gebouw aankoopt, verkoopt, verbouwt of herstelt na schade doe je er goed aan het grondig te laten inspecteren. Je spoort er onderliggende gebreken tijdig door op en dat kan je een hoop geld besparen.

 • Tijdens de inspectie wordt het volledige pand doorlopen. De bestaande toestand wordt grondig onderzocht op gebreken, zoals verzakkingen, scheuren, houtrot, betonrot of andere schade.
 • We documenteren de bouwkundige toestand en controleren op opstijgend vocht of lekken.
 • Je krijgt van ons een opsomming van oorzaken en gevolgen, samen met een beschrijving van de noodzakelijke werken om schade te herstellen of te stabiliseren.
 • Indien gewenst, onderzoeken wij verder de mogelijkheden voor de verbouwing of uitbreiding van het pand.

De kostprijs van de inspectie wordt vooraf bepaald door

 • Een inschatting van het werk voor de studie op basis van de aangeleverde plannen.
 • Een bezoek te plaatse om de correcte prijs te kunnen bepalen.

In sommige gevallen wordt de studie in regie aangerekend.

Voor wie?

Jij concentreert je op je kerntaak: het ontwerp op maat van jouw klant, wij zorgen voor het bouwkundig aspect.
Bouw-Advies op Maat voorziet op basis van jouw ontwerp, concept en materiaalkeuze

 • De berekening voor betonstructuren.
 • Het funderingsadvies en -voorstel.
 • De specificaties van de wapening.
 • Positie en dimensies van balken en kolommen.
 • Ontwerp van vloerplaten en staalstructuren.

Bouw-Advies Op Maat is jouw ideale partner, zowel bij nieuwbouw als renovatie. We maken

 • De berekening van de betonstructuren.
 • Het ontwerp van wapening en stalen elementen.
 • Dimensies voor de wapening van betonnen delen.
 • Het ontwerp van stalen liggers.
 • Een funderingsvoorstel.

Je droomt van een uitbreiding of verbouwing, maar weet niet wat er mogelijk is?
Bouw-Advies Op Maat brengt de bestaande constructie en de gewenste situatie samen met jou in kaart en geeft je advies over de uit te voeren werken. Hiervoor

 • Berekenen we liggers voor nieuwe openingen.
 • Bekijiken we waar nieuwe vloerdelen nodig zijn.
 • Adviseren we eventueel het verstekren van de funderingen of het aanbrengen van balken onder nieuwe wanden.