Bouw-Advies op maat

Bouw-Advies Op Maat verzorgt de stabiliteit van bouw en verbouwprojecten voor woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen. De studie vangt aan bij het voorontwerp van de architect: het concept wordt economisch, elegant maar voldoende solide uitgewerkt.

Op basis van de ontwerpplannen van het project worden de nodige funderingen, balken, liggers, kolommen, dragende muren, vloerplaten, dakconstructies en andere dragende structuren ontworpen en uitgewerkt.

Hieruit volgen de uitvoeringsplannen met de nodige detaillering voor de aannemers. Alsook de wapeningsborderellen, meetstaten en bestekken. 

Daarnaast worden inspecties uitgevoerd bij schadegevallen en advies verleend voor herstellingen, renovaties en herinrichtingen.

Onze missie is “Een leefbare stad voor iedereen”. Laat ons onze steden omvormen tot plaatsen waar het goed is om te leven, aangenaam en vlot bereikbaar.

Wij liggen wakker van oververhitting, slechte luchtkwaliteit, lawaaivervuiling, wateroverlast, grijs en grauw, verkeersindigestie. 

Onze insteek kan voor uw project een meerwaarde zijn bij het inplannen van zonneluifels en groendaken.

Contactformulier

Waar Zijn We?